Er det i 2020 du skal være tandemmaster?

DFU's tandemexaminers inviterer til tandemmasterkursus den 7.‐10. maj 2020 - kursussted udmeldes senere.
Hvis du skal med på kurset, så skal vi have din tilmelding på tandem@dfu.dk senest 8. april 2020.
Ved tilmelding vedhæftes dokumentation jævnfør UB52 1. a‐i samt dokumentation for betalt kursusgebyr - læs krav til dokumentation.

Det skal ligeledes fremgå, hvilket udstyr i ønsker at blive uddannet til, og medbringer til kurset.
Kursister medbringer komplet tandemudstyr fra deres klub (husk papirer) og tilbehør til afvikling af tandemspring.
Kursusgebyret er 2.500 kr., og betales til DFU på konto: Reg. nr. 3543 konto 0004127390 (det er ikke muligt at betale kontant ved kursets start).
Ud over kursusgebyret betales der for spring (2 slots per spring) og eventuelle stævnegebyrer.
Kursister har selv ansvaret for forplejning under kurset.