Flyvelederes konflikt har uventet slagside. DFU debat i Idrætsmonitor og Altinget

De sidste par uger har der været arbejdet på højtryk i DFU-sekretariatet, og det er herlig læsning, at flyvelederne og Naviair nu har indgået en aftale.

Flyvelederkonflikten har nemlig haft store konsekvenser for foreningslivet på Sjælland. Flere af vores klubber er ramt, og DFU har arbejdet intenst for at finde en løsning på, at der jævnligt har været udsendt NOTAMs fra Naviair, der uanmeldt lukker luftrummet ned for aktiviteter i vores faldskærmsklubber og for andre luftbårne idrætsforeninger. Tilsammen tæller vi knap 6.000 medlemmer, der har været ramt.

Sammen med de øvrige organisationer har DFUs sekretariat de sidste par uger samarbejdet om at finde et løsningsforslag, der kan organisere brugen af luftrummet bedre og give plads til sportsflyvning. For der er faktisk plads til alle, og der bør være lige adgangsmuligheder til luftrummet.

Rent teknisk flyver DFU's fly med transpondere, der fortæller, hvor man er i luftrummet og det må være en fordel for at organisere en mere fleksibel brug af luftrummet. Så man ikke risikerer at stå i samme situation igen under en ny konflikt.

 

Har du fulgt med i debatten i medierne?

Mediet Idrætsmonitor satte fokus på problematikken d. 15. juni 2023, hvor Dansk Faldskærms Unions bestyrelsesformand Louise Staal-Thomsen gav sit besyv med i en artikel sammen med andre forbund for luftbårne idrætter, og sagde bl.a. om situationen, hvor to klubber på Sjælland samtidig har investeret i to nye store fly og er ekstra ramt af konflikten:

"Usikkerheden med luftrum, der bliver åbnet og lukket hele tiden, skaber en masse frustrationer i det daglige, forklarer Louise Staal-Thomsen. Det er frivillige, som gør en kæmpe indsats og forsøger at hænge i med neglene, der lige nu planlægger og planlægger for at få gennemført aktiviteter, fordi de er afhængige af at få penge ind på kontoen." 

"Klubberne og medlemmerne hæfter økonomisk for de her ting, og som union kan jeg se på, at vi potentielt har sjællandske klubber, der går konkurs."

Du kan læse hele artiklen i Idrætsmonitor her. Ligger desværre bag betalingsmur.

 

Tidligere på måneden sparkede DFUs udviklingskonsulent Tobias Thune Jakobsen debatten i gang med et indlæg på Altinget, der satte skarpt fokus på problemet. Og Dansk Folkeparti stillede et paragraf 20 spørgsmål på DFUs vegne. Her er link til folketingsmedlem Mikkel Bjørns spørgsmål til Transportministeren på Folketingets hjemmeside.

 

Artiklen kan læses i sin fulde længde her:

Flyvelederkonflikten risikerer at afvikle de luftbårne idrætsgrene

Her siger Tobias bl.a.:

"Idrætten understøtter vores forsvar og skaber værdi for samfundet. Flere af vores civile faldskærmsklubber har et tæt samarbejde med forsvarets kaserner og uddanner forsvarets værnepligtige i faldskærmsudspring, mens Dansk Svævefly Union har indgået et samarbejde med Flyvevåbnet, Danish Air Cadets, som med stor succes rekrutterer cadetter til Flyvevåbnet.

Det kan virke besynderligt, at vi vil styrke det danske forsvar, mens vi tillader, at foreningslivet, som bidrager til forsvaret til en i øvrigt særdeles favorabel pris, går rabundus. Det ser ikke umiddelbart ud til, at flyvelederne og Naviair bliver enige lige foreløbigt. Konkrete løsninger afhænger desværre af deres vilje til at samarbejde og finde kompromisser, der tager hensyn til begge parters interesser.

Der er behov for, at politikerne griber ind og udøver et politisk pres på parterne for at finde en fredelig afslutning på konflikten, eller at der skabes støtteforanstaltninger for at fremme en hurtig løsning."