Foreningen Blokhus Open uddeler julegaver til DFU medlemmer

Foreningen Blokhus Open har valgt at fordele overskuddet efter Blokhus Open 2023, og overskuddet fra konkurrencen i år endte på kr. 26.293,-

Det er aftalt i foreningen, at overskuddet fordeles med 2/3 (kr. 17.529,-) til klassiske faldskærms præcisionsspringere under DFU og 1/3 (kr. 8.764,-) til CoolUnite, som er CoolShops fond til hjælp af syge og sårbare børn.


For en god ordens skyld, så skal børnene på billedet ikke relateres til syge eller sårbare børn (de er tilfældige fotomodeller).

For at komme i betragtning til støtte sendes der en ansøgning til Torben Glud på torben.glud@gmail.com hvori man redegøre for:

  1. Hvad du har deltaget i af præcisions relateret aktiviteter.
  2. Hvad har du selv brugt af midler på de enkelte aktiviteter.
  3. Hvad har du fået af økonomisk støtte andre steder.
  4. Hvad påregner du at deltage i af præcisions aktiviteter i 2024.

Springere med stor aktivitet, nye springere og springere der har deltaget i de danske konkurrencer vil komme i første række - evt. spørgsmål rettes også til undertegnede på mail eller tlf. 53850017.

Send din ansøgning inden 31/12 – 2023 med følgende yderligere data:

  • Navn
  • Klub
  • Antal spring
  • Konto nummer

Har du ikke fået svar inden medio januar 2024, så har du ikke fået en del af overskuddet.

På Foreningen Blokhus Open bestyrelses vegne.

Torben Glud