Information til materielfolket fra Materiel Udvalget

Kære Reservepakker, Rigger, Masterrigger og Materielfolk

MU har besluttet at flytte MU-seminar til 3. weekend i marts 2023.

Om lørdagen (18. marts) vil der blive gennemført en Workshop for alle de personer der pakker reserver.

Invitationen til denne workshop vil blive udsendt på et senere tidspunkt.

Søndag (19 marts) vil det almindelige MU-seminar blive gennemført.

Invitation til seminar vil ligeledes blive udsendt når vi kommer tættere på MU-seminaret.

Derudover så vil vi blot orientere om, at placeringen af workshop og seminar er endnu ikke afklaret.

Fornyelse af alle materielcertifikater gennemføres på samme måde som sidste år, via KLUBADMIN, jf. FB MB-61.

Med venlig hilsen

MU.