Invitation til DFU's talent- og elitetrupper 2021

DFU's Sportsudvalg åbner hermed op for ansøgninger til DFU's Talent- og Elitetrupper 2021.

DFU ønsker en stærk og ambitiøs elite, som kan repræsentere Danmark i internationale konkurrencer og aktiviteter. DFU's elite- og talentmiljø skal være under konstant udvikling, og bidrage til at der skabes sammenhængskraft mellem dem og bredden. Dette skal understøtte DFUs røde tråd fra ”Rookie til Rockstar”.
Det forventes derfor, at atleterne har ambitioner om at dygtiggøre sig internationalt, og benytte de indsamlede kompetencer og erfaringer til at bidrage med at inspirere nye atleter, samt følge værdier og handlingsanvisninger, som er beskrevet i DFUs værdisæt for talent- og eliteudvikling - læs mere om DFU's værdisæt for talent- og elitearbejde nedenfor.
Træningen vil blandt andet foregå på DFU's nye kraftcentre.

DFU kraftcentre bliver unionens nationale sportslige hovedsæder, hvor sportens talent- og eliteudvikling foretages, og er en del af Sportsudvalgets udvikling af DFU’s Talent- og elitestrategi.

Invitation til DFU's Elitetrupper 2021

Invitation til DFU's Talenttrupper 2021

I 2020 har DFU udarbejdet et værdisæt for Talent- og elitearbejdet i DFU - læs værdisættet her.

Har du spørgsmål til invitationerne, så er du velkommen til at skrive (nnl@dfu.dk) eller ringe (23442019) til Sportsmanager Nikolaj Larsen