Invitation til DFU's talent og elitetrupper 2023

DFU's Sportsudvalg åbner hermed op for ansøgninger til DFU's Talent- og Elitetrupper 2023.

Dansk Faldskærms Union ønsker en stærk og ambitiøs talent og elite, og det ønskes at talent og eliten kontinuerligt er i udvikling, og bidrage til at der skabes sammenhængskraft mellem bredden, talent og elite - dette skal understøtte DFUs røde tråd fra ”Rookie til Rockstar”.
Det forventes derfor også, at atleterne har ambitioner om at dygtiggøre sig både nationale og internationalt, og benytte de indsamlede kompetencer og erfaringer til at bidrage med at inspirere nye atleter, samt følge værdier og handlingsanvisninger, som er beskrevet i DFUs værdisæt for talent- og eliteudvikling - læs mere om DFU's værdisæt for talent- og elitearbejde nedenfor.

Træningen vil blandt andet foregå primært på DFU's nye kraftcentre.

Derudover så ønsker Sportsudvalget, at flest mulige DFU medlemmer prioriterer, at deltage ved de danske mesterskaber i de 6 discipliner samt i Tunnel DM. 

I 2023 fortsættes det succesrige udviklingsprojekt inden for Præcisionsdisciplinen, som betyder, at helt nye eller mindre erfarne springere kan snuse til præcisionsdisciplinen ved Kraftcentertræningerne hos NJFK i løbet af 2023. 
Projektet erstatter talentprogrammet inden for Præcision - læs mere her.

DFU kraftcentre bliver unionens nationale sportslige hovedsæder, hvor sportens talent- og eliteudvikling foretages, og er en del af Sportsudvalgets udvikling af DFU’s Talent- og elitestrategi. Her vil man kunne møde landstrænerne inden for de enkelte discipliner.

Invitation til DFU's Elitetrupper 2023

Invitation til DFU's Talenttrupper 2023

I 2020 har DFU udarbejdet et værdisæt for Talent- og elitearbejdet i DFU - læs værdisættet her.

Har du spørgsmål til invitationerne, så er du velkommen til at skrive (nnl@dfu.dk) eller ringe (23442019) til Sportsmanager Nikolaj Larsen