Invitation til elite og talenttrupperne 2024

DFU's Sportsudvalg åbner hermed op for ansøgninger til DFU's Talent- og Elitetrupper 2024.

DFU ønsker et ambitiøst elitemiljø, som kan repræsentere Danmark i internationale konkurrencer og aktiviteter, og være synlig for bredden, så DFU’s medlemmer har jer at spejle sig i.

Elite- og talentmiljøet skal være under konstant udvikling, og bidrage til at der skabes sammenhængskraft mellem disse miljøer og bredden, som afspejler DFUs vision om en rød tråd fra ”Rookie til rockstar”. Det forventes derfor, at danske faldskærmsatleter også har ambitioner om at dygtiggøre sig nationalt og internationalt, og benytte de indsamlede kompetencer og erfaringer til at bidrage med at inspirere nye atleter, samt følger værdier og handlingsanvisninger, som er beskrevet i DFUs værdisæt for talent- og eliteudvikling.

I 2024 vil de tidligere obligatoriske Kraftcentertræninger, som udgangspunkt ikke blive afholdt i det hidtidige format. Men vi har en forventning om, at der inden for de enkelte discipliner aftales fælles træningssamlinger i Danmark mellem en dansk springplads og DFU's talent- og elitetrupper.

DFU’s sportsudvalg vil sammen med bestyrelsen i 2024 udvikle et nyt setup, som både understøtter talent og eliteudviklingen i Danmark inden for den enkelte disciplin, men også skaber en tydelig rød tråd fra bredde til talent/elite, og understøtter fastholdelsen af nye springere. I 2020 udarbejdet DFU et værdisæt for Talent- og elitearbejdet - læs værdisættet her. Værdisættet vil blive opdateret på baggrund af det nye setup, som der vil blive udviklet i 2024.

Derudover så ønsker Sportsudvalget og DFU's bestyrelse, at flest mulige DFU medlemmer prioriterer, at deltage ved de danske mesterskaber i de 6 discipliner samt i Tunnel DM. 

I 2024 fortsættes det succesrige udviklingsprojekt inden for Præcisionsdisciplinen, som betyder, at helt nye eller mindre erfarne springere kan snuse til præcisionsdisciplinen ved træningssamlinger hos NJFK i løbet af 2024. Projektet erstatter talentprogrammet inden for Præcision - ta' fat i René S. Hansen hvis du ønsker at høre mere - kolloparken@msn.com / 25720307.

Invitation til DFU's Elitetrupper 2024

Invitation til DFU's Talenttrupper 2024

Ansøgningsfrist er 31. december 2023, hvorefter DFU's sportsudvalg vil vurdere de indkomne ansøgninger.

Har du spørgsmål til invitationerne, så er du velkommen til at skrive (nnl@dfu.dk) eller ringe (23442019) til Sportsmanager Nikolaj Larsen