Invitation til Tandemmasterkursus 2019

Hermed åbner DFU om for DFU's tandemmasterkursus.

I år afholdes kurset hos Skydive 2000, Lufthavnsvej 6, 6580 Vamdrup. Kurset starter torsdag 18. april 2019 kl. 10.00, og forventes afsluttet seneste søndag 21. april kl. 18.
Hvis vi ikke er færdige, aftales det videre forløb med examinerne.
Tilmelding skal være Mads og Martin i hånde senest 8. april 2019. Tilmeldinger efter denne dato godkendes ikke!
Tilmeldingsblanket findes på DFU.dk