Kraftcentre version 1.0

Vi har glædet os til at fortælle jer, at vi nu er klar til at åbne Kraftcentrene version 1.0.

DFU kraftcenter skal være unionens nationale sportslige hovedsæder, hvor sportens talent og eliteudvikling foretages. På kraftcentret skal der både være de nødvendige sportsfaciliteter og på sigt tilknyttes trænerkompetencer. Disse skal være målrettet til udvikling af sportsudøvere og atleter med henblik på at forbedre atleter og/eller holds færdigheder til opnåelse af sportslige resultater på nationalt og internationalt niveau.

Pr. 1 juli 2020 til 30 sep. 2021 er der udpeget to klubber til at være Projektkraftcentre, som i samarbejde med Sportsudvalget i projektperioden vil hjælpe med at få afprøvet, udviklet og defineret et endeligt DFU Kraftcenterkoncept i slutningen af 2021.

Kraftcenter Øst: FDK

Kraftcenter Vest: NJFK

I første fase er Kraftcentrenes fordele udelukkende tilbudt atleter tilknyttet et DFU talent og eliteudviklingsprogram.

Talent- og eliteatleterne vil på Kraftcentrene på udvalgte dage modtage følgende fordele:
- At de har fortrinsret til teamrum med digital debriefing mulighed og træningsarealer
- At de kan præmanifestere sig i det omfang de ønsker
- At der er pakker til rådighed og atleterne har fortrinsret på dennes service
- At der stilles de nødvendige forplejninger til rådighed til atleterne efter aftale
- At de har fortrinsret til overnatningsfaciliteter

Kraftcenterkonceptet er del af Sportsudvalgets udvikling af en Talent- og elitestrategi.
Hvis I vil vide mere om tankerne i strategiarbejdet, planlægges det at der i forbindelse med DM vil blive afholdt et Sportsmøde med alle konkurrencedeltagere, hvor introduktion og status på strategien vil blive formidlet.