Ny 1. indkaldelse til DFU's repræsentantskabsmøde 2020

Vi håber, at I alle er kommet godt igennem denne specielle periode, som jo blandt andet har sat en stopper for faldskærmssporten, og ikke mindst har gjort, at vi måtte aflyse den oprindelige dato for afholdelse af DFU’s rep. møde i marts.

Vi forsøger derfor igen med en ny udsendes af 1. indkaldelsen til DFU’s repræsentantskabsmøde 2020, som er rykket til afholdes søndag d. 28. juni 2020 fra kl. 10 på Comwell Middelfart, se venligst vedlagte indkaldelse.
Indkaldelsen er ligeledes sendt til DFU's repræsentantskab pr mail.

Indkomne forslag til repræsentantskabsmødet skal sendes til DFU@DFU.dk - senest d. søndag d. 31. maj 2020.

I bedes derudover venligst notere Jer de forskellige deadlines i indkaldelsen.

Senest d. 14. juni 2020 vil I modtage følgende fra DFU’s administration:

  • Dagsordenen for mødet,
  • Samlet klubstemmetal
  • Årsberetninger,
  • Revideret regnskab for 2019 og budget for 2020,
  • Samt evt. indkomne forslag og notater

Deadline for tilmelding til mødet er d. 14. juni 2020, samt præcisering af hvem der er klubbens repræsentant gøres via mail til DFU@DFU.DK.

Da der fortsat er usikkerhed om regeringen åbner op for flere personer forsamlet på et sted, så derfor må hver klub kun stille med en person. Dog arbejder vi lige nu på en løsning, hvor det vil være muligt at deltage virtuelt.