Ny bestyrelse i DFU

Det lykkedes idag, at få afholdt DFU's repræsentantskabsmøde ovenpå en periode, hvor vi ikke har kunne afholde mødet.

Mødet skulle oprindeligt have været afholdt 14. marts 2020, men Corona pandemi'en fik sat en effektiv stopper for både mødet og faldskærmsaktivitet.

På mødet overrakte formand Flemming Olsson, i forbindelse med sin formandsberetning, Sportspokalen til Freefly landsholdet FLUX for deres flotte resultater og breddearbejde igennem flere år. Endvidere fik Anne Mine Møller Petersen overrakt Fortjenstpokalen for sit store frivillige arbejde igennem mange år, både i FSU, næstformand, konstitueret formand og slutteligt sit store arbejde med arbejde med DFU's strategiarbejde, primært spor 4 "Sikre den røde tråd fra bredde til talent og elite":

Det har længe været kendt, at Flemmins Olsson ville stoppe ovenpå 2 formandsperioder og sammenlagt 6 års formandskab, hvor han via sit synlige lederskab og politiske tæft har haft stor indflydelse på, at DFU i 2019 nåede historiske 3593 medlemmer og flere kvinder end nogensinde. Det har været aftalt igennem de seneste par år, at næstformand Louise Staal-Thomsen skulle køres i stilling som ny formand, hvilket hun idag enstemmet blev valgt til.
Derfor skal der lyde en stor tak til Flemming for hans store arbejde, og for at sætte sit store præg på DFU's udvikling igennem sine 6 år som formand og spydspids for DFU.
Dette betød derfor også, at der skulle vælges en ny næstformand for en 1-årig periode. Martin Bro Andersen, Aversi havde inden mødet tilbudt, at stille op til posten, og blev enstemmigt valgt.

Tillige havde AU-formand Jakob Sparvath valgt at at stoppe i DFU's bestyrelse, da han har et ønske om, at prioritere sin tid til familien og til sit formandskab for OFC. Der skal ligeledes lyde en stor tak for Jakob's indsats for DFU's udvikling, og vi glæder os til at følge OFC's udvikling.
Mikkel Vester Petersen, VAF blev enstemmigt valgt som ny AU formand.

Slutteligt havde både DFU's 1.- og 2. suppleant valgt ikke at stille op til en ny periode, grundet nye arbejdsforhold. 
Derfor blev formand for NJFK Søren Due-Hansen valgt som 1. suppleant og Kristian Varmark, FKNF blev valgt som 2. suppleant.

Derfor ser DFU's bestryrelse således ud efter dagens repræsentantskabsmøde:

  • Formand Louise Staal-Thomasen, SDV
  • Næstformand Martin Bro Andersen, AFC
  • Teknisk Sekretær Jens Pedersen, WJ
  • Økonomisk Ansvarlig Anders Bang, VAF
  • SU-formand Lærke Mogensen, SDV
  • AU-formand Mikkel Vester Petersen, VAF

Bestyrelsens næste store opgave er udarbejdelse af en ny ambitiøs 4 årig strategi, som skal gælde fra 2022-2025.