Nye kræfter i DFU's instruktørudvalg

I forbindelse med dette års instruktørårsmøde har der været en udskiftning blandet instruktørudvalgets (IU) medlemmer. 

Allerede op til dette års instruktørårsmøde, som afholdes hvert andet år, stod det klart at flere medlemmer gerne ville lade udvalgspladserne til nye friske kræfter. IU må vel betegnes som DFU's vigtigste udvalg og helt vitalt for sikring af sikkerhed, udvikling og vedligeholdelse af faldskærmssporten.

Derfor skulle der på mødet vælges nye medlemmer, herunder formand, og det stod klart efter lørdagens møde, at DFU's instruktørudvalg nu er blevet styrket med ny bemanding.

Derfor ser instuktørudvalget således ud:

  • Rasmus Mackeprang, formand
  • Ditte Jacobsen, VAF
  • Steen Riis-Petersen, AFC
  • Claus Larsen, ØFK

Når udvalget har afholdt deres første møde, så vil de ha opgavefordelingen klar, hvilket efterfølgende vil blive publiceret på DFU.DK

I den forbindelse skal der naturligvis lyder en stor tak til Thomas Thorndahl, Michel Christensen og Peter "Tømrer" Christensen for det store arbejde I har lagt i IU de seneste år.

DFUs pilotkonsulent

Med sit valg til IU så har Claus Larsen samtidigt sagt farvel til posten som DFUs pilotkonsulent, og derfor byder vi Rasmus Nielsen velkommen på posten. Rasmus har fløjet svævefly siden 2008 og faldskærmsflyvning siden 2012. Han flyver bla. i FDK, FS2000, HFK og bliver en del at pilotteamet på FDKs Grand Caravan til næste år.
I tillæg går han med planer om at blive flyveinstruktør, og til daglig arbejder han som pilot i DAT, og ikke mindst, så har han ligeledes faldskærmserfaring - 1 staticlinespring:-)

DFU's tandemeksaminer

Der er også sket udskiftning på tandemeksaminerfronten. Martin Bro, AFC, overgår til at være hjælpeeksaminer og Mads Olsen, CJ, som allerede er uddannet examiner, tager over efter Martin. Tidligere har Mads hjulpet til i denne funktion og er derfor allerede kendt med rollen.