Nyt instruktørudvalg

I weekenden 23.-24. november 2019 blev instruktørseminaret afholdt på Nymindegab kaserne, seminaret afholdes hvert andet år.

Udover konstruktive dialoger, workshops og vigtige informationer, samt skøn forplejning og gode meningsudvekslinger lørdag aften:-), så stod det klart, at der skulle findes 2 nye medlemmer til instruktørudvalget(IU), udover at Ditte Johnsen ønskede genvalg, da IU formand Rasmus Mackeprang og "IU vikaren" Michel Christensen valgte at stoppe i udvalget.
Sune Stüker Hansen, FS2000 og Flemming Borup Andersen, NJFK tilbød deres kandidatur til udvalget, og efter flere dialoger blandt de deltagende, så stod det klart, at udvalget herefter er sammensat af følgende medlemmer:

  • Claus Larsen, OFC
  • Ditte Johnsen, VAF
  • Sune Stüker Hansen, FS2000
  • Flemming Borup Andersen, NJFK

Claus Larsen var ikke på valg, og af de tre andre der blev to valgt for en fuld periode (4 år) og en for en halv (2 år) grundet indsupplering.
Da der var fredsvalg lod seminaret dem selv afgøre, hvem der tog hvilke periodelængder, hvilket bliver udmeldt efter det nye IU's første møde.

Stort tillykke til det nye instruktørudvalg, og en kæmpe tak skal der lyde til Rasmus Mackeprang for den store arbejdsindsats, samt til Michel Christensen for at træde til som "vikar".