Nyt på den digitalefront

Som et led i den digitaliseringsproces der ligger foran idrætten og Dansk Faldskærms Union, så har bestyrelsen igennem de seneste år prioriteret budgetmidler på at skabe en fælles medlemsdatabase, hvor både kernefrivillige ude i klubberne og det enkelte medlemmer kan få adgang.
Derudover så har bestyrelsen løbende afsat midler til at udbygge og udvikle databasen, så den hele tiden modsvarer de krav og muligheder der ligger, så det bliver lettere at være frivillig og springer.

Medlemsdatabasen kaldes til daglig blot "Klubadmin", og man kan få adgang til denne, hvis man er registreret i systemet med sin mailadresse, og klikker på WWW.kludadmin.dfu.dk. Så hvis du ikke kan få adgang, så skriv til DFU's kontor.

Igennem den seneste periode, så har udvikleren bag systemet, arbejdet med et digitalt certifikat eller en måde hvorpå man som springer kan vise, hvilket certifikat man bestrider, hvis man har behov for at fremvise dette på en udenlandsk springplads. Dette arbejde er så små ved at munde ud i en løsning.
Så pr. 1/1/2023 kan der hentes en papir(PDF)-oversigt over certifikater på baggrund af data i klubadmin, som man kan fremvise på springpladsen, hvis der er behov for dette.

Derudover så vil det årlige sikkerhedsudtjek og "stemplet" for A-G certifikater fremover blive gjort elektronisk. Rent praktisk sker det ved at samtlige nuværende DFU medlemmer har fået "stemplet" for et årligt sikkerhedsudtjek, der udløber 31-12-2022, hvilket så betyder at ens certifikater hvert år "udløber", men at de så skal fornyes.
Det vil så også sige, at årligt sikkerhedudtjek og A-G certifikater først er pålidelige data, når de er fornyet for sæsonen 2023. Fornyelsesprocessen skulle gerne være kendt, da det er den samme som har været gældende for instruktører og materielfolk siden deres certifikater blev gjort elektroniske.

Det nuværende "papkort" (certifikat) KAN bruges (i udland m.v.), men data i klubadmin skal opdateres/vedligeholdes minimum på samme niveau, som I har gjort på fysiske certifikater indtil nu.

Derudover så vil det blive vurderet, om de elektroniske data skal ende ud i et plastikkort, eller om man blot skal kunne tilgå sin status via Klubadmin.