Opdatering af faldskærmsbestemmelserne

Instruktørudvalget ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.

Vi er så småt begyndt at smøge ærmerne op og tage fat på vores del af den årlige opdatering af FB. Hvis du er stødt på en fejl i FB, har gode, velargumenterede ændringsforslag eller lignende, så har du mulighed for at komme med input frem til d. 31. januar 2022. Efterfølgende vil hhv. IU og MU behandle indkommende forslag. Såfremt IU eller MU finder forslaget relevant og er enige i forslaget, vil det blive sendt til viderebehandling i ISU. Endeligt er det DFU's bestyrelse, der skal kaste vievand på de samlede opdateringsforslag inden de sendes til godkendelse ved Trafikstyrelsen (de dele der er driftshåndbog).

Dermed er ingen måde garanti for, at dit forslag bliver vedtaget - men du har nu mulighed for at komme med dit bidrag til processen, ved at følge nedenstående link:

https://docs.google.com/forms/d/1Dyy1qRpPm2PWzyYqNRCXrlyFmtA_0dHjKdaH-V6...