Opstart af DFU budget 2018 proces - MERE IDRÆT FOR PENGENE

Processen omkring DFU's budget 2018 er nu sat i gang.

DFU tager hul på år-1 i sit nye 4-årige strategiforløb, som er den nye økonomiske støttestruktur i DIF, hvor et af fokusområderne er ”Mere idræt for pengene”.

Derfor er det vigtigt, at klubber og udvalg fokuserer på udviklingen af sporten, når budgetinput udarbejdes.
Stil gerne spørgsmålet - hvad har JERES klub og JERES springere brug for, for at sikre fastholdelse og udvikling.
Har I, som klub, et ønske eller behov for specifikke disciplinrelaterede arrangementer, så tøv ikke med at kontakte aktivitetsudvalget på au@dfu.dk

Vi vil gerne opfordre til samarbejde på tværs af klubberne. Det kan være den ene klub har miljø til storfly - men ikke føler de har nok hjælpere til at få det afviklet osv. Vi ved, at mange af Jer i forvejen har samarbejdsaftaler på tværs, hvilket er vigtigt for sporten og for udviklingen af klubberne og disciplinerne.
...og bliv endelig ved med det :)                                                                                             

Bestyrelsen har derfor også valgt, at der bliver mulighed for dialoger omkring aktiviteter og samarbejder for 2018 på årets klubudviklingsseminar, hvor bestyrelsen også har inviteret udvalgene. 

På klubudviklingsseminaret d. 30/9-1/10 får de deltagende et mere dybdegående indblik i DFU's nye strategi, og hvilke muligheder der ligger heri, særligt for den enkelte klub.

Deadline for indsendelse af Jeres input til budgettet er søndag d. 22. oktober 2017.

Hvis der er spørgsmål eller uddybende kommentarer, så kan DFU’s bestyrelse kontaktes – bestyrelsen@dfu.dk.

Læs mere omkring budgetinput og tankerne omkring dette - via linket her.

Formands- og Budgetmødet afholdes lørdag d. 18. november 2017 på Comwell Middelfart, hvor budgettet for 2018 fremlægges – så sæt allerede nu ”X” i kalenderen.