Orientering fra bestyrelsen ift DFU's udviklingskonsulent

Orientering fra bestyrelsen ifm Helle Eriksens fratrædelse pr. 31. januar 2018

På baggrund af møder mellem Helle Eriksen og Dorte Vilsgaard, repræsentant for DFU’s bestyrelse og Nikolaj er parterne blevet enige om en gensidig fratrædelsesaftale gældende for Helle Eriksen.
Aftalen er sket i gensidig forståelse af, at der efter en turbulent tid for DFU’s udviklingskonsulent nu er udmeldt en ny retning fra bestyrelsen, som betyder væsentlige ændringer i den daglige drift.

Det er alles ønske, at vi fortsat kan udøve faldskærmssporten og være frivillige sammen ude på DFU dropzones, og aftalen er derfor indgået i mindelighed.

Bestyrelsen vil gerne benytte denne mulighed for at udtrykke stor taknemmelighed for Helle’s arbejde i DFU. Helle har i de forgangne år været vigtig for unionens udvikling.

DFU vil invitere til en afskedsreception for Helle, som vil blive annonceret på DFU’s hjemmeside og udsendt til alle klubformænd.

For yderligere information eller afklarende spørgsmål kan DFU’s formand kontaktes på formand@dfu.dk eller på tlf.nr. 2790 3410.

 

På vegne af DFU’s bestyrelsen

Dennis Werenskiold, Formand for DFU