Referat fra DFU's repræsentantskabsmøde 2017

Hermed publiceres referatet fra DFU's rep.møde 2017, som blev afholdt lørdag d. 11. marts 2017 kl. 10-15 på Comwell Middelfart.

Ved dette års møde var der 15 klubber repræsenteret ved mødet, hvilket er det højeste deltagerantal inden for de seneste mange år, hvor bestyrelsen også havde inviteret til et efterfølgende strategi-dialogmøde for de interesserede repræsentanter. DFU er som bekendt i færd med, at udarbejde en samlet strategi for DFU for de næste 4 år. Strategien skal færdiggøres og afleveres til DIF bestyrelse d. 1. juni 2017, herefter vil strategien blive DFU's arbejdsredskab de næste 4 år for både klubber, udvalg, bestyrelse og administration.

Da det desværre ikke lykkedes, at få besat alle de ledige bestyrelsesposter, hvilket har betydet, at der efterfølgende er indkaldt til ekstraordinært repræsentantskabsmøde tirsdag d. 25. april 2017 kl. 19 på Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense. Posterne der ikke blev besat ved det ordinære rep.møde var, bestyrelsesmedlem med primært ansvar for eliten samt de 2 suppleanter til bestyrelsen. 

Referatet er også udsendt til DFU's klubformænd.

Se referatet her.