Samarbejde med DZDK sat i bero.

DFU's bestyrelse har besluttet ikke at arbejde videre på en samarbejdsaftale med Dropzone Denmark på nuværende tidspunkt.

Begge parter har fremsendt sit forslag til en mulig samarbejdsaftale, og vi må desværre indse, at skellet imellem de to er for stort til, at vi på nuværende tidspunkt kan se et kompromis, som begge parter kan være tilfredse med. Af hensyn til de frivillige kræfter, og med det strategiarbejde, der fortsat ligger foran os i bestyrelsen, har vi derfor valgt at sætte arbejdet med en samarbejdsaftale i bero.

Situationen er derfor uændret:

DFU medlemmer er velkommen til at springe hos Dropzone Denmark under DFU's Faldskærmsbestemmelser.

DFU støttede aktiviteter kan ikke afholdes hos Dropzone Denmark