Skal du være den næste dommer i DFU?

I DFU's strategiaftale har vi valgt at fokusere på udviklingen af en dommerstruktur, som både kan understøtte de dommere vi i forvejen har, men i høj grad også fokusere på at tiltrække nye dommere, og skabe en struktur, hvor vi arbejder tættere sammen med vores nærmeste faldskærmsforbund, primært i norden.
Vi ønsker at udvikle en struktur og en proces, som gør det attraktivt at være dommer under DFU, og som afspejler hvordan man uddannes til henholdsvis national eller international dommer under Dansk Faldskærms Union (DFU), samt hvordan dette løbende vedligeholdes. 

I strategien arbejder vi med at gøre det mere attraktivt for vores nuværende og fremtidige dommere, så et af vores fokusområder lige nu er, at vi ønsker at udbygge vores skandinaviske samarbejde, så vi kan deltage i hinandens konkurrence, så de kan få en masse erfaring og et netværk i Skandinavien.
Vi ønsker på sigt, at udvikle nordiske konkurrencer, som vi alle kunne drage fordel af, hvad angår international konkurrenceerfaring for vores atleter, dommererfaring, udvikle vores dropzones til afholde større begivenheder, måske inkludere sponsorer og så videre – men det kan være en drøm med en længere horisont.

Hvis man ønsker at blive international dommer, så er der tillige et helt netværk blandt disse, og man udpeges hvert år til de forskellige konkurrencer rundt om i verdenen.
Da denne rolle er frivillig men samtidig en hjørnesten i DFU’s sportslige udvikling, så kræver det samtidigt at vi værner om DFU’s dommerkorps og tager dem seriøst. Som dommer får du naturligvis dækket alle de udgifter der er forbundet med den aktuelle dømning, sørge og der er endvidere mulighed for at videreudvikle sig, og komme ud internationalt og dømme, hvis man ønske dette. 

Hvis du har en lille dommer gemt i maven, kender nogen enten mellem familie og venner eller har hørt en i klubben drømme om at blive dommer, så udlever meget gerne mine kontaktoplysninger - sportsmanager Nikolaj Larsen, nnl@dfu.dk, 23442019