Spændende profil søges til DFU's bestyrelse

Når der afholdes repræsentantskabsmøde i DFU lørdag d. 18. marts 2023 på Comwell i Middelfart, så står det allerede nu klart, at der skal vælges en ny Sportsudvalgsformand (SU-formand). Den nuværende SU-formand Anders Krabbenhøft har efter grundige overvejelser valgt, at han ikke ønsker genvalg, da rollen som både aktiv elitespringer og SU‐formand ikke er helt foreneligt, da ønsket om en armslængde mellem de to roller ønskes fastholdt.

Derfor skal der findes en person, som brænder for talent og elitearbejdet, og som vil være med til at skabe en klar rød tråd fra breddespringer ind i talent og elitemiljøet - dette er noget, som vi har italesat som "Rookie to Rockstar". Derudover så ligger der nogle rigtige spændende og vitale projekter i DFU's strategiaftale med DIF, som SU-formanden, sammen med DFU's sportsfaglige ledelse (Sportsudvalget og sportsmanageren Nikolaj Larsen) skal forløse.

SU-formanden indgår naturligvis også i de generelle spændende bestyrelsesudfordringer der ligger i at DFU, og hvor vi hele tiden skal være opmærksomme på udviklingen omkring os og de muligheder der løbende opstår, så vores børn og børnebørn også kan nyde at se Danmark fra 4000 meter, springe ud af en flyver og åbne sin faldskærm og lande sikkert igen. 

Nedenfor har vi liste nogle af de spændende udfordringer, der ligger i rollen som sportsudvalgsformand:

  • at vi ønsker at flere skal prioritere disciplinudvikling og sportsspring
    • og den vej igennem, at opnå flere deltagere ved de nationale konkurrencer
  • at udvikle nationale trænere eller ressourcepersoner inden for de enkelte discipliner, som kan understøtte udviklingen ovenfor
  • at vi har et ønske om at uddanne flere nationale og internationale dommere

Lyder ovenståenden spændende og kunne du måske være interesseret i, at være med til at forme den sportsudvikling for DFU, men er der er nogle spørgsmål eller afklaringer, som du gerne vil ha belyst, så er du også velkommen til at kontakte enten DFU's formand Louise Staal-Thomsen (formand@dfu.dk/tlf.nr. 2343 7225) eller sekretariatsleder/sportsmanager Nikolaj Larsen (nnl@dfu.dk/23442019).

Den ideelle profil kunne være en tidligere elitespringer, som fortsat brænder for sporten, og vil være med på udviklingsrejsen sammen med bestyrelsen og DFU's ansatte.

Du kan også læse lidt om de overordnede rammer for rollen som SU-formand via linket her på side 6.