Status og orientering fra DFUs bestyrelse

Hermed en orientering fra DFU's bestyrelse vedrørende nogle vigtige punkter.

DIF Strategiaftale

Bestyrelsen har netop indleveret DFUs endelige strategiaftale til DIF, og vi forventer dermed, at få udviklingsstøtte på ca. 950.000-1.000.000 kr. om året de næste 4 år.

Vi er godt tilfreds med resultatet af det efterhånden langvarige strategiarbejde, og glæder os til at præsentere det hele på repræsentantskabsmødet i juni, og ikke mindst til at få gang i arbejdet:-)

Stor ros og tak skal der lyde til dem af jer, som har deltaget aktivt i arbejdsgrupperne. Det er vigtigt med medlemmernes involvering, og det vil også blive en tilbagevendende del af processen, når vi skal arbejde med strategiens projekter og udviklingstiltag. Så klap jer og jeres deltagende medlemmer på skulderen, når I ser dem:-)

 

Ny udviklingskonsulent

Opgaverne i den nye strategiaftale vil i høj grad skulle gennemføres af vores udviklingskonsulent via dialog og involvering af medlemmer og som en stærk facilitator og projektleder. Desuden ønsker bestyrelsen, at sikre en kontinuerlig understøttelse af IUs store arbejde i sekretariatet i stedet for at uddelegere det til en ekstern projektmedarbejder. 

På den baggrund har vi valgt at opsige samarbejdet med Gregers, som er fritstillet pr. 1. maj. 

Vi forventer, at slå den nye stilling som udviklingskonsulent op i løbet af denne uge, og at gennemføre samtaler og afslutte rekrutteringsprocessen i juni, så den nye udviklingskonsulent kan starte til august. 

Dermed får han/hun den sidste del af springsæsonen og alle vores samlinger i efteråret til at lære os at kende, så han/hun er godt klædt på til arbejdet med de nye opgaver. 

Det betyder, at I må undvære assistance fra udviklingskonsulenten henover sommeren, men vi forsøger at dække de vigtigste opgaver ved hjælp fra vores studentermedhjælper Freja og ved evt. ekstern bistand.     

 

Ledige poster i bestyrelsen

Som bestyrelsen tidligere har fortalt, så er der ledige poster i DFU's bestyrelse, som skal besættes til det kommende rep.møde.: 

- Økonomiansvarlig: Anders Bang udtræder, og ingen har foreløbigt meldt sig som kandidat

- Næstformand: Martin Bro udtræder og nuværende 1. suppleant i bestyrelsen og formand i NJFK Søren Due, har sagt ja til at stille op på opfordring fra bestyrelsen.

- 2 suppleanter - én kandidat har meldt sig.

Der skal lyde en meget stor opfordring til jer alle om, at kigge rundt og prikke til jeres dygtige medlemmer, som måske kunne have interesse for opgaven. 

I/de er meget velkomne til at ringe til DFU's formand (23437225), for en snak om det arbejde vi kigger ind i og de opgaver, der ligger hos den pågældende bestyrelsespost. 

 

Vi glæder os til at ses på springpladserne, og til vi ses til rep.mødet i juni:-)

På bestyrelsens vegne

Louise Staal-Thomsen

Formand DFU