Status på samarbejdsaftale mellem DFU og Dropzone Denmark

DFU's bestyrelse har desværre ikke modtaget noget svar fra Dropzone Denmark, på det fremsendte oplæg til en samarbejdsaftale, som blev fremsendt fra DFU d. 17. juni 2016.
Jeg håbede, at dette ville åbne op for en dialog omkring rammerne til en evt. aftale - men desværre har Dropzone Denmark valgt slet ikke at rette henvendelse til os.
 
Vi vil forsat forsøge at komme i dialog med Dropzone Denmark - men status er pt. uændret.

Derfor skal det understreges, da situationen er uændret, at det forsat ikke er muligt at gennemføre DFU støttede aktiviteter hos Dropzone Denmark.
 
Pva. bestyrelsen
Anne Mine Møller Petersen
Formand DFU