Tidligere DFU formand er blevet valgt til ny KDA's formand

Ved den netop afholdte generalforsamling i Kongelig Dansk Aereklub (KDA) blev den tidligere formand for Dansk Faldskærms Union Flemming Olsson valgt som ny formand. Derfor skal der lyde et stort tillykke til Flemming fra DFU's bestyrelse med valget.

Flemming, som fortsat er aktivt medlem af DFU, har været en del af forretningsudvalget i KDA det seneste år, i rollen som økonomiansvarlig, men valgte på dette års generalforsamling at stille op som formand, og blev valgt på mødet.

Lidt baggrundviden omkring KDA
KDA har igennem de seneste år været igennem nogle større organisationsændringer. Dette har blandt andet betydet, at KDA's tidligere dimicil på Roskilde Lufthavn blev solgt for nogle år siden, og at den tidligere bestyrelse valgte at afskedige den tidligere generalsekretær, hvorefter man har valgt at trimme organisationen og decentralisere flere opgaver, så medlemsorganisationerne under KDA fremover derfor skal betale mindre i kontingent, så dette står mål med de opgaver der løses af KDA. Dette har været en naturlig konsekvens af den udvikling der igennem flere år er set i og omkring luftsportens parablyorganisation.

Det er dog fortsat nødvendigt med et KDA, hvor DFU har sit medlemskab i Fédération Aéronautique Internationale (FAI), hvor International Skydiving Commission hører under, og som gør at DFU-medlemmer kan deltage i internationale konkurrencer, og sætte rekorder både nationalt og internationalt.

Men med den ny titel som formand for KDA, så hører der naturligvis også nye forpligtigelser og opgaver med - og ingen undtagelse til dette:-)

Formanden for KDA er straks blevet involveret i de store udfordringer, som konflikten med de danske flyveledere, Naviair og Trafikstyrelsen har afstedkommet. Som i meget korte træk betyder, at luftaktiviteter på Sjælland er kraftigt begrænset i og med, at luftrummet er lukket fra 5000 fod for ikke kommerciel flyvning, hvilket udfordre både NFK, DFC og Aversi i at være aktive klubber.

Hvorfor DFU naturligvis er meget opmærksomme på denne begrænsning af idrætten på Sjælland, da dette over en længere periode vil kunne lukke klubber, specielt set i lyset af at klubberne har taget ikke-ubetydelige økonomiske tiltag i 2023 i form af ny flyver, som netop skulle være med til at udvikle sporten yderligere.

Derfor er DFU i dialog med KDAs nye formand, så ikke bare DFU's stemme høres, men alle aktører under KDA understøttes af de bekymringer og udfordringer der opleves, så vi alle igen kan dyrke og udvikle vores idrætter og foreninger på Sjælland.