Instruktøreksamen 2021

Tillykke til vores nyuddannede instruktører

En weekend med fagligheden i fokus

I weekenden d. 8-10 oktober blev instruktøreksamen afholdt på Lykkegårdsskolen i Varde. I løbet af weekenden deltog i alt ca. 45 frivillige, figuranter, instruktørelever og censorer.

Eksamensweekenden blev planlagt og faciliteret af instruktørudvalget (IU), som fik assistance af DFU’s censorkorps bestående af nogle af de mest erfarne springere i landet.

Se billederne her.

Fra DFU skal der lyde en stor tak til:

Ditte Johnsen, IU

Sune Stüker Hansen, IU 

Flemming Borup Andersen, IU

Kim Johnsen, VAF

Tom Jørgensen, AFC

Christian Bahn-Larsen, WJ

Jesper Sørensen, ØFK

Der skal yderligere lyde en stor tak til Lizzi Birch, for at sørge for fortræffelig forplejning under weekendens strabadser.

Det er altafgørende for sporten at vi er gode til at tage imod nye springere og at sikkerheden altid er i orden.

Faldskærmssporten kræver kompetente instruktører med stor faglighed, gode refleksionsevner og stærk handlekraft - Instruktørerne skal ud at være rollemodeller i klubberne. Det kræver derfor også en intensiv forberedelse, hvis man gør sig forhåbninger om at blive instruktør.

Det var en meget flot beståelsesprocent igen i år - og ingen har fået det foræret.” - Ditte Johnsen, Formand for IU.

12 håbefulde instruktør II- og 8 instruktør I-elever blev afprøvet i alt lige fra flyveplanlægning, nødprocedurer, videoanalyse, didaktik og pædagogik. Til eksamen skulle instruktøraspiranterne vise at de er i stand til at fungere som instruktører ude i klubberne, hvor de i fremtiden skal undervise og vejlede mindre erfarne springere. For at gøre eksamenssituationen så virkelighedstro som mulig var flere frivillige figuranter mødt op for at simulere undervisningssituationer. Instruktørelevernes håndtering af undervisningssituationerne blev observeret af eksaminatorerne, og indgik sammen med skriftlige teoriprøver og mundtlige oplæg, i den samlede bedømmelse af instruktøreleverne.

Flere af figuranterne som hjalp til ved eksamen, er C-springere.

Jeg kan virkelig anbefale at være figurant til eksamen, særligt hvis man selv leger med tanken om at blive instruktør. Man får mulighed for at se hvad eksamen går ud på og hvordan det hele foregår. Det er klart en fordel, hvis man selv skal til eksamen en dag. Derudover er det bare hyggeligt at være her!” - Mikkel Knudsen, ÅFC.

Fremtidens instruktøruddannelse

Som led i forbundets strategiarbejde deltog udviklingskonsulent Tobias Thune også i eksamensweekenden. På sigt skal Tobias bl.a. understøtte og hjælpe IU med at udvikle og optimere instruktøruddannelserne. Med en optimering af instruktøruddannelserne ønsker DFU at opnå tilmed fleksible muligheder for at blive instruktør, så det bliver mere tilgængeligt og attraktivt. DFU ønsker at standardisere elevuddannelsesmaterialet og gøre det mere nutidigt ift. at bruge moderne virkemidler. Det skal blive nemmere for den enkelte elev og instruktør at tilgå og gennemføre uddannelsen.

Tillykke til vores nye instruktører

Der er altid behov for instruktører med høje faglige kvalifikationer i klubberne og det er derfor med særlig stor glæde, at vi nu kan ønske jer – vores nye instruktører – tillykke med jeres uddannelse.

 
Nye instruktør I’ere:

Martin Grann Kristensen, ÅFC

Casper Krøjberg, NFK

Troels Jessen, NJFK

René Hansen, NJFK

Jan Agger, VAF/HLF

Stefan Vestergaard Olsen, WJ

Lars Christian Nørgaard Andersen, FKNF

 

Nye i nstruktør II’ere:

Kenneth Overlade, SDV

Kim Papsø, SDV

Martin Hofman, NFK

Stefan Rosenberg, AFC

Christian Katballe, ÅFC

Niklas Kokholm, HLF

Tea Terkelsen, ØFK

Dennis Overgaard, SDV

Jacob Sørensen, WJ

Mikkel Christensen, KFK

Morten Rudi Porsgaard, NFK

Tomas Matos, FDK