Udskiftning i DFU's bestyrelse

Før påske blev det årlige repræsentantskabsmødet afholdt på Comwell Middelfart og i år deltog mere end 30 personer og de fleste klubber var repræsenteret.

Mødet bar præg af god og konstruktiv debat, hvor flere forskellige udfordringer og udviklingsmuligheder, som DFU står overfor blev debateret.

I år blev henholdsvis Sportspokalen tildelt Ulf Munkedal, Wingsuit & Fortjenstpokalen tildelt Faldskærmsklubben.dk.

I forbindelse med valgene til bestyrelsen, så havde de menige medlemmer Michael Riber og Peter Krogh samt DFU's formand gennem de senest 4 år Flemming Olsson valgt ikke at forsætte i DFU's bestyrelse.

DFU vil i den forbindelse takke Flemming Olsson for mange års tro tjeneste til gavn for DFU's medlemmer, klubber og bestyrelser gennem tiderne. 
Vi takker Flemming for hans innovative idéer og engagement gennem tiden samt for at styre DFU igennem en periode, hvor DFU's administration blev udskiftet og nye personer blev ansat samt en strømlining af DFU's processer blev påbegyndt.

Der skal naturligvis også lyde en stor tak til Michael Riber og Peter Krogh for deres arbejde for at bevæge Dansk Faldskærms Union fremad.

På vegne af hele DFU, 
Anne Mine Møller Petersen 
Næstformand for DFU