Udskiftning i DFU's instruktørudvalg

Bestyrelsen modtog mandag d 18. februar en mail fra IU's formand Rasmus Mackeprang hvori han skitserer, at Steen Riis-Petersen ønsker, at udtræde af instruktørudvalget (IU).

I den forbindelse ønsker IU, at blive suppleret i forhold til bemandingen, så Steens opgaver kan fordeles på nye hænder. 

Et samlet IU indstiller derfor, at tidligere IU medlem Michel Christensen indtræder i IU igen - Michel har accepteret, og vil gerne indtræde i IU, og yde et stykke vigtigt frivilligt arbejde til gavn for DFU's medlemmer.

Bestyrelsen har efterfølgende godkendt den nye konstellation i IU.