Udtagelse af talent- og elitetrupper 2023 samt præc. udviklingsprojekt

Sportsudvalget har på sit møde tirsdag d. 20. december 2022 gennemgået alle de ansøgninger der er indkommet til henholdsvis præcisions udviklingsprojekt, samt talent og eliteprogrammerne.

Først og fremmest så vil vi gerne takke Jer der har brugt tid på at lave en ansøgning, og herefter har søgt et af programmerne - og tillykke med Jeres udtagelse.

DFU’s bestyrelse har generelt været nødt til at prioritere budgetmidlerne for 2023. Dette skal både ses i lyset af, at der desværre manglet at blive uddannet op imod ca 600 i 2022, men i høj grad også fordi bestyrelsen igennem den strategiaftale med DIF, har valgt at udvikle en ny økonomiske struktur, hvor der blandt andet afsættes flere midler til breddeudvikling, og slutteligt så har bestyrelsen valgt at prioritere midler til flere større aktiviteter i 2023, herunder DFU’s 60 års jubilæum, og flere større initiativer i Instruktørudvalget.

Sportsudvalget har måtte derfor prioritere talent og eliteatleter/hold, på baggrund af de midler der er afsat til den sportslige udvikling. Men det er fortsat i høj prioritet at større ressourcer til disciplinernes landstrænere, så både talent og elite kan få glæde af dette.

Landstrænerne der er tilknyttet disciplinerne er følgende:

 • Formationsspring (4-way) – Roy Janssen
 • Wingsuit – Luke Rogers
 • Freestyle – Yohann Aby
 • Canopy Piloting – Marcos Darman
 • Præcision – Domen Vodisek

Spændende at der er flere nye navne blandt talentspringerne, blandt andet inden for Wingsuit og Canopy Piloting.
Derudover er det imponerende at se så mange nye og unge springere, der har ansøgt præcisions udviklingsprojekt – hvilket er 9 yngre springere, hvilket er en mindre blåstempling af det initiativ, som blev opstartet sidste år, som kørte samtidigt med præc. elitens kraftcentertræninger. 
Men der vil også være breddeinitiativer inden for de andre discipliner, som kommer til at kører i 2023, og som i sidste ende skal få flere til at deltage ved de danske mesterskaber og på sigt, måske animere flere til at arbejde mere målrettet med disciplinerne, og søge talent og eliteprogrammerne i fremtiden.

Derfor er det med stor glæde, at DFU’s sportsudvalg kan præsentere DFU’s talent og eliteatleter og holde for 2023, samt deltagerne på præcisions udviklingsprojekt, som blev opstartet i 2022.

Canopy Piloting - Elite/landshold:

 • Jonas Landeværn Kristensen – Magnus Kaiser

Freefly / Freestyle - Elite/landshold:

 • Link Freestyle  (Emil Kristensen - Timmi Thomsen)

Formationslandshold - Elite/landshold:

 • Sequenz (Flemming Andersen, Hans Oksen, Peter Stræde, Ulrik Høgsberg (Video: Anders Krabbenhøft))

Præcision - Elite/landshold:

 • Rene Hansen - Michael Burmester – Torben Glud

Wingsuit - Elite/landshold:

 • Dennis Ohlsen – Kristian Sommer – Jonas Borum

 

Præsentation af talentatleter 2023:

Canopy Piloting

 • Mads Nielsen - Bjarne Wahl - Oliver Headley - Kristoffer Jacobsen

Freefly / Freestyle

 • (Freefly) – Endeavour (har efterfølgende valgt at trække sig som talenthold)
 • (Freestyle) – Mikkel V. Petersen & Mette Gere

Formationsspring

 • Subsonic
 • Hey Hallå
 • Astronomia

Wingsuit

 • Stefan Holebæk - Christian Ploug

Præcision - Udviklingsprogram

 • Kenneth Willander - Kasper Højbak - Celine Burmester - Vanilla Rozarth - Andreas Viig - Mathias Mortensen - Jonas Hansen - Mia Jul - Thomas Jensen

Vi glæder os enormt til at følge Jeres udvikling i 2023

Glædelig jul og godt nytår til alle