Udviklings- og markedsføringskonsulent i DFU

Vil du være den primære drivkraft for opnåelse af Dansk Faldskærms Unions strategiske mål?

Og kan du med professionel markedsføring og intern udviklingsbistand sikre faldskærmssportens fremtidige udvikling og klubbernes sammenhængskraft på tværs af en politisk styret organisation?

Så er du måske den nye medarbejder, som DFU ønsker sig til jul.

I stillingen bliver du bindeleddet mellem klubber og bestyrelse og skal sikre en fælles retning. Du bliver ansvarlig for at udvikle og optimere DFUs brand, med fokus på en ensartet landsdækkende markedsføring af sporten, som kan sikre aktivitet i klubberne og aflaste den lokale markedsføring.
Herudover skal du være et aktiv for klubbestyrelserne og understøtte og supportere dem i deres udfordringer med strategi og planlægning, medlemsrekruttering og fastholdelse, kommunalt samarbejde, faciliteter og økonomi mv

Læs meget mere om den spændende stilling i DFU - Link til jobslaget på Jobindex