Varsling af nye regler for tandemmastere

IU varsler hermed en regelændring for opnåelse og fornyelse af tandemcertifikater. Fra og med FB 2020 vil det for at kunne opnå eller forny et tandemcertifikat være et krav, at man har en egentlig flyvemedicinsk lægeerklæring.

De nuværende krav til tandemmasteres helbred siger kort sagt, at kandidater skal kunne fremvise en lægeerklæring inkl. EKG. Imidlertid er det ikke usædvanligt, at praktiserende læger er i tvivl om, hvad det er de skal skrive under på, ligesom IU og tandemexaminerne til tider bliver spurgt, om hvorvidt bestemte diagnoser er problematiske i forhold til udøvelse af hvervet som tandemmaster. Til håndtering af disse problemstillinger vil det fra og med FB-revisionen i 2020 være således, at alle tandemmastere skal kunne fremvise en gyldig flyvemedicinsk erklæring. Det er i skrivende stund ikke klart, om der bliver tale om EASA Class II, eller LAPL, men det vil nok blive en af dem.

Dette betyder at:

  • Lægeerklæringer skal fremover indhentes hos en flyvemediciner
  • De har udløbsdatoer
  • Der kommer helt klare regler for, hvordan forskellige diagnoser påvirker muligheden for at blive godkendt

IU er klar over, at dette lægger en udgift over på tandemmastere / klubber, men vi mener, at det er vigtigt at anerkende, at en tandemmaster er at sidestille med en pilot på et luftfartøj med en som udgangspunkt utrænet passager. Det synes derfor rimeligt at sikre, at tandemmasternes helbred gør dem i stand til at løfte dette ansvar.

En liste over flyvelæger kan ses her:
https://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Luftfart/Uddannelse-og-helbred/Helbred/Flyvelaeger/Flyvelaeger.aspx