Wingsuit Performance eliteprojekt – sæson 2019

DFU og wingsuit åbner nu op for ansøgning til wingsuit eliteprojekt 2019.

DFU ønsker, at have wingsuit elitespringere for at kunne tiltrække bredden, hverve talenterne og udvikle elitespringere på internationalt højt niveau.
Dette højner niveauet i Danmark, og er med til at fastholde vores springere i længere tid.
Eliten skal være rollemodeller for DFU’s medlemmer, og søge at udbrede deres viden og færdigheder for deres disciplin.
Formålet med Wingsuit Performance eliteprojektet 2019 er, at få struktureret et allerede etableret projekt, skabe synlighed og forhåbentlig kunne tiltrække springere til lignende talent- og breddeprojekter.

Krav tiI deltagelse:

1 uges træning - forår

2 udenlandske ”PPC” konkurrencer

DM i Wingsuit Performance

World Cup 2019 med eventuel fortræning

Tidsforbrug i løbet af året er estimeret til ca 2.5 uge

 

Yderligere krav: Landsholdsdeltagere skal yde en indsats for Wingsuit aktiviteten generelt i Danmark, hvilket betyder, at man skal ved siden af landsholdsdeltagelse skal arbejde med udvalgsarbejde, coaching, udtjek, osv.

Send en motiveret ansøgning til DFU's sportsudvalgsformand Anne Mine Møller Petersen - deadline 1. feb. 2019.