Wingsuit Performance Flying - Eliteprojekt 2018

Vi ønsker at have elitespringere i DFU for at kunne tiltrække bredden, hverve talenterne og udvikle elitespringere på internationalt højt niveau. Dette højner niveauet i Danmark, og er med til at fastholde vores springere i længere tid. Eliten skal være rollemodeller for DFU’s medlemmer, og søge at udbrede deres viden og færdigheder for deres disciplin.

Formålet med Wingsuit Performance eliteprojektet 2018 er, at få struktureret et allerede etableret projekt, skabe synlighed og forhåbentlig kunne tiltrække springere til lignende talent- og breddeprojekter.

Krav til ansøgere: Indsendelse af ansøgning senest d. 4. september til SU@dfu.dk
Ansøgning skal indeholdende dit faldskærms CV, med minimum: navn, klub, år i sporten, antal spring, antal wingsuit spring, resultater opnået i Wingsuit Performance Flying) og en motiveret ansøgning.
Ansøgning behøver ikke være på mere end et par linier, hvis du føler dit faldskærms CV siger det hele :-)

Læs hele oplægget til Wingsuit eliteprojekt 2018 her