DFU starter begrænset springaktivitet igen

Efter DIF og sundhedsmyndighederne har givet tilladelse til opstart af udendørs idrætsaktiviteter igen, så har bestyrelsen i DFU overvejet og arbejdet med muligheden for at starte springaktiviteten igen. Efter grundige overvejelser har vi besluttet at starte op i et begrænset omfang. Der er udarbejdet et specielt regelsæt, under hvilket C-springere og visse elever kan springe. Vi har under udarbejdelsen taget videst muligt hensyn til at reducere smitterisici, og det er afgørende at alle i DFU udviser stor ansvarsfølelse over for det regelsæt, vi har udarbejdet. Under udarbejdelsen har vi modtaget input fra flere kompetente sider.

 

Det er op til den enkelte klub at afgøre om springaktiviteten genoptages, men en forudsætning er at klubben kan sikre, at regelsættet kan overholdes fuldt ud, hvis klubben vælger at starte sin springaktivitet op.

Det er ligeledes op til hver enkelt springer, om vedkommende føler sig tryg og sikker under de forhold springaktiviteten foregår.

 

På grund af den tætte kontakt mellem instruktører og elever, der skal anvende hopmester samt tandemmaster og passagerer, er det IKKE tilladt for disse at genoptage springaktiviteten. Vi har vurderet, at brugen af effektive værnemidler til disse grupper vil indebære en stor personlig sikkerhedsrisiko. En risiko vi ikke ønsker at tage.

 

Vi følger udviklingen nøje og vil, så snart det vurderes forsvarligt, vende tilbage med eventuel tilladelse til elever og tandems.

 

Vi opfordrer alle DFU medlemmer til at sætte sig ind i DFU´s corona regelsæt og medvirke til, at alle overholder bestemmelserne og hjælpe klub og springere til, at undgå overførsel af Coronavirus mellem springere.

 

Instruktørudvalget har endvidere søgt og fået dispensation fra Trafikstyrelsen for en række specifikke FB-bestemmelser vedr. årsgodkendelseskrav. Dette fremgår at IU´s kommunikation til instruktører og springere.

 

TAG ANSVAR FOR SIKKERHED!

Når vi nu starter med at springe faldskærm igen, så er det efter en usædvanlig lang pause. Derfor er det utrolig vigtigt, at alle springere starter forsigtigt op !

  • Tag et solospring fra f.eks. 1500m
  • Få fritfaldsfornemmelsen tilbage
  • Foretag et stabilt træk af faldskærmen
  • Flyv din skærm og genopfrisk dens reaktions mønster
  • Hold øje med andre skærme i luften
  • Flyv kontrolleret og forudsigeligt
  • Land sikkert og forsigtigt
  • Undgå at tage chancer

Derfor hjælp hinanden med at holde et højt sikkerhedsniveau og undgå unødvendig smitterisiko.

Gør vi os umage nu, så vil vi kunne åbne yderligere op for yderligere aktiviteter, som gælder for nye elever og tandems.

Du kan læse de specifikke retningslinjer lige her 

Du kan få svar på typiske spørgsmål lige her

Pas godt på jer selv og hinanden

DFU´s bestyrelse