Info fra IU vedr. fornyelse af instruktør- og tandemmastercertifikater

Kære instruktør og tandemmaster

Trods corona er det tid til at få fornyet jeres certifikater hvis I ikke allerede har fået det gjort. Hvis du ikke opfylder fornyelseskrav kan du sende en dispensationsanmodning – dette kan du læse mere om længere nede i denne skrivelse. Bemærk der kan ikke dispenseres fra krav om gyldigt førstehjælpsbevis.

Husk at fornyelser sker via klubadmin.dfu.dk - Vejledning findes her: TRYK PÅ LINKET HER

Udløbsdato for dit gyldige førstehjælpebevis skal fremgå af klubadmin for at du kan blive fornyet. Hvis dit førstehjælpsbevis ikke er tastet, kan du sende det til DFU's kontor eller til iu@dfu.dk. Husk at skjule dit CPR nr. inden du sender via mail.

Du behøver ikke at få stemplet dit certifikat, idet det er instruktørlisten på dfu.dk der til enhver tid er gældende. Det er dit eget ansvar at kontrollere, at du fremgår af listen, når du virker som instruktør eller tandemmaster. Hvis du mangler på listen, og mener det er en fejl, så skriv til iu@dfu.dk.

Hvis du gerne vil have stemplet dit certifikat kan det sagtens lade sig gøre. Så kan du sende det til formand for instruktørudvalget (Ditte Johnsen, Teglgårdvej 4, 6800 Varde).

Husk også at få fornyet dit materielcertifikat jf. skrivelse fra formand MU - TRYK PÅ LINK TIL MU NYHEDEN.

Vedr. dispensationsansøgninger

Hvis du ikke opfylder fornyelseskrav jf. FB, kan du sende en dispensationsansøgning til iu@dfu.dk. Du skal samtidigt indsende din selvangivelse i klubadmin.

Din ansøgning skal indeholde flg.:

  • Samlet antal spring i hhv. 2019 og 2020
  • Antal virkedage i 2019
  • Dato for dit seneste spring
  • Dato for din seneste virkedag
  • For AFF og tandem: dato for seneste AFF og/eller tandemspring

Instruktørudvalget vil efter modtagelse foretage en individuel, konkret vurdering af din ansøgning. Du vil muligvis blive afkrævet yderligere information/dokumentation hvis vi finder det relevant. Vi forsøger at behandle dispensationsansøgninger hurtigst muligt, men hvis der er mange der ansøger må der forventes lidt ventetid.

Sidste frist for fremsendelse af dispensationsansøgninger til IU er d. 30. juni 2021.

Der kan ikke dispenseres for krav om gyldigt førstehjælpsbevis. Hvis du mangler din førstehjælpsuddannelse må du vente med at søge om fornyelse til du har fået din uddannelse opdateret. Hvis du ifm. dit arbejde modtager relevant uddannelse i førstehjælp kan det muligvis sidestilles med et Dansk Røde Kors grundkursus – du skal i så fald sende dokumentation for din uddannelse samt beskrivelse af indhold til iu@dfu.dk, hvorefter IU foretager en konkret vurdering af uddannelsens indhold – evt. støttet af relevant sundhedsfaglig rådgivning.  

Mvh

Ditte Johnsen, Formand for DFU's Instruktørudvalget