Vigtig information omkring pilotudtjek

Der har hersket lidt tvivl, og opstået flere spørgsmål ang. implementering af EASA og pilotudjek.
I forbindelse med implementering af EASA i luftfart, er de flyve/pilotmæssige ting overført til EU SPECIAL OPS og PART FCL.
EU SPECIAL OPS og PART FCL forholder sig ikke til ikke-kommerciel luftfart, fsva. faldskærmsflyvning, dvs. vi ikke har nogle nedre grænser for fx erfaringskrav til piloter.
DFU/IU har i samarbejde med DFU pilotkonsulent besluttet med øjeblikkelig virkning, at de tidligere krav i BL 9.1, udgave 10 af 19 januar 2006, pkt. 5.3 og 5.4 opretholdes i DFU regi.

Læs meget mere i dette dokument