Udskydelse af DFU's repræsentantskabsmøde 2021

DFU's bestyrelse har besluttet, at udskyde afholdelsen af DFU's repræsentantskabsmøde på grund af usikkerheden omkring Corona situationen. Bestyrelsen ønsker, at afholde et fysisk møde, da der er vigtige emner, som skal drøftes, og hvor en fysisk tilstedeværelse vil skabe den bedste dynamik.

Vil du være instruktørelev i 2021? Så læs med her!

På grund af corona restriktioner er det desværre ikke muligt at afholde instruktørelevkursus som vi plejer...

MEN VI GENNEMFØRER UDDANNELSEN ALLIGEVEL! Instruktørudvalget arbejder lige nu på højtryk for at få et online kursus klar, og vi forventer at gennemføre kurset i løbet af weekenden 5.-7. marts 2021.

Pages