Hvorfor er Swoop farligt???

Tidligere dansk mester i Canopy Piloting og mega "rock-star" og 50% af de nuværende Freestyle landshold Timmi T. Thomsen har brugt lidt tid, grundet vinter-kedsomhed, på at smide nogle tanker og viden ned i en artikel, som kan komme andre til gode, når de arbejder med CP, skærmflyvning, down-sizing etc.

Udtagelse af talent- og elitetrupper 2023 samt præc. udviklingsprojekt

Sportsudvalget har på sit møde tirsdag d. 20. december 2022 gennemgået alle de ansøgninger der er indkommet til henholdsvis præcisions udviklingsprojekt, samt talent og eliteprogrammerne.

Først og fremmest så vil vi gerne takke Jer der har brugt tid på at lave en ansøgning, og herefter har søgt et af programmerne - og tillykke med Jeres udtagelse.

Nyt på den digitalefront

Som et led i den digitaliseringsproces der ligger foran idrætten og Dansk Faldskærms Union, så har bestyrelsen igennem de seneste år prioriteret budgetmidler på at skabe en fælles medlemsdatabase, hvor både kernefrivillige ude i klubberne og det enkelte medlemmer kan få adgang.

Skal du være den næste dommer i DFU?

I DFU's strategiaftale har vi valgt at fokusere på udviklingen af en dommerstruktur, som både kan understøtte de dommere vi i forvejen har, men i høj grad også fokusere på at tiltrække nye dommere, og skabe en struktur, hvor vi arbejder tættere sammen med vores nærmeste faldskærmsforbund, primært i norden.

Præcisions udviklingsprojekt

Præcisions sportsudvalgsrepræsentant Rene Sølbeck Hansen har vendt sine tanker med os i forhold til det udviklingsprojekt, der blev opstartet i 2022. Dette har vi fået en snak med ham om.

Pages