Der er ledige poster i DFU’s bestyrelse - skal du med på holdet?

Vores formand Flemming Olsson har valgt at stoppe som formand. Bestyrelsen peger derfor på næstformand Louise Staal-Thomsen til at overtage formandsposten. AU-formand Jacob Sparvath har også valgt at stoppe i bestyrelsen. Desuden har Stefan Olsen meldt ud, at han ikke længere kan fortsætte som 1. suppleant.

DFU’s Sportsudvalg åbner op for ansøgninger til talentprojekterne 2020

DFU ønsker en stærk og ambitiøs talent og elite, som kan repræsentere Danmark i nationale og internationale konkurrencer og aktiviteter, samt inspirere og træne breddemassen.
Elite‐ og talentmiljøet skal være under konstant udvikling, og bidrage til at der skabes sammenhængskraft mellem dem og bredden, som afspejler DFUs vision om en rød tråd fra ”Rookie til rockstar”.

DFU står til rekordhøjt medlemstal

2019 har været et år med stor medlemsvækst i DFU, og unionen lander sandsynligvis på over 3700 medlemmer, som er det højeste nogensinde. DFU’s formand og sekretariatsleder mener begge, at medlemsvækst skaber udvikling og miljø i sporten.

Læs mere lige her

Pages