Udtagelse af talent- og elitetrupper 2023 samt præc. udviklingsprojekt

Sportsudvalget har på sit møde tirsdag d. 20. december 2022 gennemgået alle de ansøgninger der er indkommet til henholdsvis præcisions udviklingsprojekt, samt talent og eliteprogrammerne.

Først og fremmest så vil vi gerne takke Jer der har brugt tid på at lave en ansøgning, og herefter har søgt et af programmerne - og tillykke med Jeres udtagelse.

Skal du være den næste dommer i DFU?

I DFU's strategiaftale har vi valgt at fokusere på udviklingen af en dommerstruktur, som både kan understøtte de dommere vi i forvejen har, men i høj grad også fokusere på at tiltrække nye dommere, og skabe en struktur, hvor vi arbejder tættere sammen med vores nærmeste faldskærmsforbund, primært i norden.

Pages